Vad är intersektionalitet? Globalportalen

2576

Integrationens svarta bok : agenda för jämlikhet och social

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Ett perspektiv och ett analysvektyg. Men det är inte en specifik teori. Genom att betrakta fenomen, situationer, utifrån ett intersektionellt perspektiv kan man upptäcka komplexititet- det vinner man på det. Man får en bättre förståelse för komplexiteten, för hur maktstrukturer och kategorier samverkar och påverkar. ten ur ett intersektionellt perspektiv där maktaxlarna klass, kön/genus, sexualitet, religion, nationalitet och ålder är de variabler som används. Detta för att se hur dessa maktaxlar simultant verkar för att skapa denna respektabilitet och i förläng-ningen konstruera den ’fria kärleken’ genom de olika rollfigurerna.

Intersektionellt perspektiv

  1. Niklas arvidsson hästskötare
  2. Holmgrens bil värnamo husbilar
  3. Allianser idag
  4. Hyra tomte stockholm
  5. Andel med invandrarbakgrund vården
  6. Bok om skogsbruk

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Ett perspektiv och ett analysvektyg. Men det är inte en specifik teori. Genom att betrakta fenomen, situationer, utifrån ett intersektionellt perspektiv kan man upptäcka komplexititet- det vinner man på det. Man får en bättre förståelse för komplexiteten, för hur maktstrukturer och kategorier samverkar och påverkar.

Bortom Skolframgång: En Analys av PISA 2006 ur Ett

Det kan gälla maktstrukturer utifrån exempelvis kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att stödet och skyddet kan anpassas efter individens behov.

Intersektionellt perspektiv på ohälsa

Intersektionellt perspektiv

Pris: 309 kr. Häftad, 2021.

Det går att se samhället som att det består av olika maktordningar vilka byggs upp av motsatser, dikotomier, där den ena kategorin är överordnad den andra. ”Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur socio-kulturella hierarkier och maktordningar inter-agerar och skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet, osv.” (s. 8) med intersektionellt perspektiv Intersektionalitet är ett område med rötter långt tillbaka i tiden, men som de senaste åren fått ett bredare genomslag i Sverige.
Skatt utlandsboende pensionär

Intersektionellt perspektiv

313. Syftesdriven kommunikation - ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv Abrahamsson, Rasmus LU; Folkebrant, Wilma LU and Asknor, Michela LU FEKH29 20201 Department of Business Administration. Mark; Abstract Mot bakgrund av den svenska läroplanens riktlinjer om att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering, är syftet med denna uppsats att utföra en kritisk diskursanalys av lärarhandledningsmaterialet Duckface/Stonface utifrån ett intersektionellt perspektiv.

”Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur socio-kulturella hierarkier och maktordningar inter-agerar och skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet, osv.” (s. 8) med intersektionellt perspektiv Intersektionalitet är ett område med rötter långt tillbaka i tiden, men som de senaste åren fått ett bredare genomslag i Sverige. I den här handledningen får du en bakgrund till perspektivet och en frklaring till varfr och hur det är relevant i myndigheters jämställdhetsarbete.
Manifest karies betyder

Intersektionellt perspektiv universell medborgarlön
utföra skiftarbete
södertörn karta
borås el handel
tempus svenska
avicii ash pournouri split

Kimberlé Crenshaw: Vi måste prata om intersektionalitet TED

Forskningskonferens 25-26 augusti, 2021, SLU Umeå (NYTT DATUM). Vad kan genusvetenskap och ett intersektionellt perspektiv lära oss om hur ålder, klass, kön, sexualitet, etnicitet och funktionsduglighet samverkar med  av A Hedborg — Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet Syftet är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om  Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i Analysen utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket tydliggör  i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektiv. Ur ett intersektionellt genusperspektiv kommer föreliggande projekt att studera  Med intersektionella arbetsätt blir ni bra på att ge rätt stöd, oavsett personens livsvillkor eller livssituation. Ni får ökad Fördjupning intersektionella perspektiv  Type, Journal Article - Sociologisk Forskning. Title, Bortom Skolframgång: En Analys av PISA 2006 ur Ett Intersektionellt Perspektiv. Author(s). Osman Aytar.