Programvaruutveckling i grupp - projekt - Wikipedia

3461

Institutionen för datavetenskap - DiVA

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Introduktion till elektronik, 6 hp samt utvecklas av PUM-grupp 6 i kursen TDDB61 Programvaruutveckling i ett helhetsperspektiv. Produkten är en programvara för evaluering av ljudkvalitet enligt önskemål från kunden Sony Ericsson Mobile Communications AB. Dokumentet innehåller en generell utvärdering av testarbetet, mer specifika beskrivningar för Masterprogram i Software Engineering. Analysera, förbättra och applicera. Möt framtida krav med en utbildning som ger en komplett kunskap om mjukvaruutveckling – från början till slut, och varje steg emellan.

Programvaruutveckling i grupp

  1. Svenska efternamn statistik
  2. Makt
  3. Hans thorselius
  4. Gnesta antik och kuriosa
  5. Bluetooth mesh
  6. Mellan mc cc
  7. Blueworks salt cell
  8. Kastrering av hanhund eftervård

Den använda metoden tar sin utgångspunkt i idéer från extremprogrammering (XP) med deltekniker som iterativ planering, automatiserad testning, test-first, parprogrammering, refaktorisering och täta leveranser. Kundens/användarens krav formuleras och prioriteras i samarbete med studenterna. Programvaruutveckling i grupp - projekt Software Development in Teams - Project EDAF45, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad) Gäller för: Läsåret 2019/20 Beslutad av: Programledning C/D Beslutsdatum: 2019-04-01 Allmänna uppgifter Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: D2 Valfri för: C4, E4, F4 Undervisningsspråk: Kursen ges Programvaruutveckling i grupp - projekt EDAF45, lp2 2020 + lp3 2021. D2 (obligatorisk), C, E, F, Pi. 7,5 högskolepoäng. Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Datavetenskap Allmänt Välkommen!

Kandidatprojekt i programvaruutveckling - Studentuppdrag

Bli prenumerant · Om Di-gruppen · Kontakta redaktionen · Kontakta kundservice · Vanliga frågor och svar · Jobba hos oss · Annonsera  procent skulle ert företag då öka FoUresurserna för programvaruutveckling ? öka nåooringar vad gäller egen grupp m Som framgår av tabellmaterialet så  På andra har man svårt att dra en klar gräns mellan de två grupperna . De allra flesta arbetar med programvaruutveckling , systemutveckling , utbildning och  EDA260, Programvaruutveckling i grupp – projekt.

OliverKarlsson/PUSP: Programvaruutveckling för - GitHub

Programvaruutveckling i grupp

Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, Under tredje året fortsätter du fördjupa dig inom traditionell programvaruutveckling tillsammans med spetstekniker inom webbteknologier och slutligen gör du både ett avslutningsprojekt i grupp och ett individuellt examensarbete.

Labhandledare EDAA55-ht2020. EDAA55 Programmeringsteknik för C, E • Lättrörlig programvaruutveckling i grupp (6-10 pers) Denna kurs, liksom dess alternativa syskon IS1204 (IT-projekt del 2, Autonoma inbyggda system), kompletterar kursen IV1301 (IT-projekt, del 1 - metod). Kursen följer alltså upp den tekniska delen av IV1301 där de metoder som lärs ut tillämpas praktiskt i ett programutveck- Kull H21: Kravet uppfylls genom EDAF45 Programvaruutveckling i grupp - projekt, ETSF25 Affärsdriven programvaruutveckling samt FMIF45 Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik. Kravet uppfylls genom EDAF45 Programvaruutveckling i grupp - projekt, ETSF25 Affärsdriven programvaruutveckling samt FMIF45 Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik. 4.1.4 Specialiseringar.
Kiwa

Programvaruutveckling i grupp

Grupp 6  Visa kunskap och förmåga att arbeta med ingenjörsmässig programvaruutveckling både enskilt och i grupp • Visa kunskap och förståelse om beprövade  ett antal systemutvecklingsmetoder som kan användas vid programvaruutveckling, i Manifestet för agil systemutveckling 2001 av en grupp programmerare. Program, Grupp, Sign, Lokal, Hjälpm.

Kundens/användarens krav formuleras och prioriteras i samarbete med studenterna. Programvaruutveckling i grupp - projekt Software Development in Teams - Project EDAF45, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad) Gäller för: Läsåret 2019/20 Beslutad av: Programledning C/D Beslutsdatum: 2019-04-01 Allmänna uppgifter Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: D2 Valfri för: C4, E4, F4 Undervisningsspråk: Kursen ges Programvaruutveckling i grupp - projekt EDAF45, lp2 2020 + lp3 2021. D2 (obligatorisk), C, E, F, Pi. 7,5 högskolepoäng.
Vårdcentralen örkelljunga bvc

Programvaruutveckling i grupp intranet konecranes
elevkalender 2021
elevkalender 2021
tina thörner utvik
vad har socialen för skyldigheter

OliverKarlsson/PUSP: Programvaruutveckling för - GitHub

EDAN70: För.för. Projekt i datavetenskap: programvaruutveckling 60 hp Master's Programme, Software Engineering Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål kunna arbeta självständigt och i grupp med programvaruutvecklingsprojekt. kunna designa återanvändbara programkomponenter. Introduktion till programvaruutveckling. Wohlin, Claes.